zaslat připomínku
beru na vědomí že použitím aplikace souhlasím s Obchodními podmínkami!
Faktura pdf - Febet s.r.o.

Faktura-pdf.cz


Uživatel:
Heslo:
registrovat
stáhnout Adobe Reader
GOPAY
výpočet sumy: bez daně - daň % - s daní


  Informace o prezentaci faktura-pdf.cz - generátor PDF dokumentů online

  Kontakt provozovatele

 • název společnosti:
  Febet s.r.o.

  Febet s.r.o.


 • provozovna:

  AK28


 • ulice:
  Argentinská 1139/28.

 • město:
  Praha 7, Holešovice

 • psč:
  170 00

 • země:
  Česká republika

 • ičo:
  27868575

 • dič:
  CZ27868575

 • bankovní spojení:
  Raiffeisenbank

 • číslo účtu:
  2626246001/5500

 • jednatel:
  Jakub Jirásek

 • email společnosti:
  febet@febet.cz

 • Technická podpora:
  +420 739 804 919

 • email technické podpory:
  faktura-pdf@febet.cz

 • dne 23.03.2007 z OR Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 122888.
  Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

  Všeobecné obchodní podmínky

  Prohlášení o ochraně osobních údajů

 • Všeobecné obchodní podmínky pro online aplikaci faktura-pdf.cz

  1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

  Online aplikace na adrese http://faktura-pdf.cz (dále jen aplikace), umožňuje tvorbu dokladů ve formátu PDF, u vyšších verzí také formátu XML. Kupující (dále jen uživatel)(uživatel aplikace je každý kdo přistoupí jakoukoli technologii na obsah domény
  faktura-pdf.cz)
  učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro užívání služby poskytované provozovatelem společností Febet s.r.o.(dále jen provozovatel) Vztahy mezi uživatelem aplikace a provozovatelem se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Uživatel při objednání placených služeb souhlasí s obchodními podmínkami zatržením boxu "souhlasím s obchodními podmínkami". Uživatel bezplatné verze souhlasí s obchodními podmínkami použitím aplikace.

  2) OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

  Služby aplikace se dělí na zpoplatněné a bezplatné. Každá úroveň dostupné zpoplatněné služby je popsána na hlavní (úvodní) stránce aplikace. Služby aplikace si můžete objednávat jednoduše pomocí registračního formuláře aplikace (tlačítko registrace), telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese. Předmětem smlouvy je pouze služba uvedená v kupní smlouvě – objednávce/ dokladu/ výzvě k platbě. Ostatní údaje o aplikaci neuvedené na stránkách aplikace: na internetu, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách a mediích jsou údaji nezávaznými. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Provozovatel se zavazujeme, že svým uživatelům budeme dodávat jen služby v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh služeb vyhovujících daným normám, předpisům, zákonům a nařízením platným na území České republiky . Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka/ výzvě k platbě je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným uhrazením služby. K uzavření kupní smlouvy objednané telefonem, e-mailem, či písemně se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že v průběhu doby, kdy byla služba objednána, došlo před uhrazením ke změně ceny, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit.

  2) PRŮBĚH A MOŽNOSTI OBJEDNÁNÍ SLUŽEB - platba prostřednictvím GOPAY systému

  V případě objednání služby, je po potvrzení objednání služby v online nákupním formuláři, telefonem, e-mailem, či písemně odesláno potvrzení na e-mail objednatele. Toto potvrzení je také zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká uhrazením služby.
  a)
  V případě objednání služby s online platbou, jste přesměrováni na vybranou platební metodu (banku). Po uhrazení služby online službou GOPAY je možné se ihned do služby přihlásit. Po uhrazení služby obdržíte potvrzení o zaplacení (daňový doklad), který je zaslán na registrační e-mail (Vaše uživatelské jméno účtu).
  b)
  V případě objednání služby s online platbou běžným převodem, obdržíte od společnost GOPAY e-mail - výzvu k platbě s platebními informacemi pro uhrazení. Doba zpracování platby běžným převodem je závislá na bance ze které je platba realizována (1 hodina až 3 pracovní dny). Po uhrazení služby (připsání prostředků na účet) je možné se ihned do služby přihlásit a jste o tom zpraveni e-mailovou zprávou. Podrobný popis doby zpracování bank je dostupný na stránkách společnosti GOPAY. https://help.gopay.com/cs/tema/platebni-brana/platebni-metody/seznam-platebnich-metod-pro-cz-trh
  c)
  V případě objednávky telefonem, e-mailem, či písemně obdržíte od naši společnost Febet s.r.o e-mail - výzvu k platbě s platebními informacemi pro uhrazení. Doba zpracování platby při objednání telefonem, e-mailem, či písemně je závislá na bance ze které je platba realizována (1 hodina až 3 pracovní dny). O aktivaci účtu jste informováni e-mailem, po uhrazení služby (připsání prostředků na účet), je služba zpřístupněna nejdéle do 24 hodin od uhrazení.

  3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

  Potvrzení objednávky vám vždy zašleme e-mailem a je zároveň návrhem kupní smlouvy. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat dostupnými prostředky.

  4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby. Pokud je již služba uhrazena, je navrácena uhrazená částka ze které jsou odečteny náklady na zpracování platby a navracení prostředků. Po zrušení objednávky po lhůtě 24 hodin, zaniká právo na navrácení prostředků!

  Uživatel nesmí uplatnit právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnu a navracení prostředků, bylo-li se souhlasem uživatele(spotřebitele) zahájeno plnění před uplynutím lhůty 14 pracovních dnů. Pří odstoupení od smlouvy do 14 dnu při zahájení plnění, je navrácena uhrazená částka ze které je odečteno jedno období (měsíc) a jsou odečteny náklady na zpracování platby a navracení prostředků.

  5) DODACÍ LHŮTA

  Objednaná služba při platbě systémem GOPAY je přístupná okamžitě po uhrazení služby (připsání prostředků na účet), není-li uvedeno jinak. Objednaná služba telefonem, e-mailem, či písemně je závislá na bance ze které je platba realizována a po uhrazení služby (připsání prostředků na účet), je služba zpřístupněna nejdéle do 24 hodin od uhrazení.

  6) REKLAMACE A ZÁRUKA

  Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Reklamace se vztahují pouze na provoz a funkčnost systému aplikace.

  Postup při reklamaci:
  a) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně, nebo tlačítkem "zaslat informaci" přímo v aplikaci.
  b) do zprávy uveďte důvod reklamace, vaši identifikaci e-mail vašeho účtu, případně jméno, ičo, firmu.

  Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 3 dnů od jejího vzniku, tedy přijetí požadavku naší technickou podporou. Budeme Vás neprodleně informovat o stavu reklamace.

  7) PŘERUŠENÍ PROVOZU

  Provozovatel si vyhrazuje právo provést u aplikace/ serveru plánovanou odstávku, která slouží k údržbě hardware, software. Plánovanou odstávku provozovatel oznámí e-mailovou zprávou registrovaným uživatelům nejpozději 24 hodin před jejím započetím. Plánovanou odstávku provozovatel oznámí přímo v online aplikaci a to v patičce úvodní strany a vsekci "info". Plánované odstávky probíhají zpravidla v nočních hodinách.

  Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel nenese žádnou zodpovědnost (a proto neposkytuje kompenzace) za poruchy v provozu služeb, které prokazatelně sám nezpůsobil, zejména poruchy a odstávky:

  a) způsobené technickým nebo jiným problémem některého subdodavatele,

  b) vyplývající z problémů, které způsobuje některý ze Zákazníků Provozovatele

  c) jejichž příčinou je vyšší moc.

  Vyšší moc situace která není závislá na vůli smluvních stran a kterou smluvní strany ani nemohou ovlivnit. např: živelné pohromy, stávky, povstání, mobilizace, válka, neočekávané výpadky dodávek elektrické energie nezaviněné účastníky(blackout) apod.

  Zákazník nemá nárok na náhradu škod souvisejících s jakýmkoliv výpadkem nebo přerušením provozu poskytovaných služeb, ale má pouze nárok na stanovenou kompenzaci neuskutečněného provozu služeb.

  8) PODMÍNKY POUŽÍVANÍ APLIKACE

  Aplikaci je možné použit pro soukromé potřeby, nebo jako pracovní nástroj v podnikatelském sektoru. Aplikaci je možné využívat bezplatně, nebo ve zvýhodněném registrovaném placeném účtu.

  a) placená (registrovaná - placená verze)
  Uživatel vlastní pouze jeden účet. Uživatel se identifikuje e-mailovou adresou(uživatelské jméno účtu) a ičem u typu účtu který obsahuje ičo, nebo e-mailovou adresou(uživatelské jméno účtu), jménem a adresou u účtu pro soukromé osoby(bez ičo). Každý registrovaný uživatel se zavazuje že registrační informace jsou pravdivé a má právo je používat. Každý registrovaný uživatel je povinen chrání své přístupové údaje před zneužitím. Použitím aplikace dochází k plnění smlouvy. Pro změnu jedinečných identifikačních údaju účtu, je nutné kontaktovat administrátora. Při hrubém porušení obchodních podmínek ze strany registrovaného uživatele, si provozovatel vyhrazuje právo účet okamžitě odstavit(všechny dokumenty budou zaslány na registrační e-mail).

  b) bezplatná verze
  Každý dokument je vygenerován na jedinečné adrese a ta je známa pouze uživateli který dokument vytvořil a je pouze na uživateli jak z dokumentem naloží. Pokud chcete vyloučit přístup jiné osoby k dokumentům, ochraňte odkazy(webové adresy) dokumentů, před přístupem další osoby. Každý dokument je přístupný minimálně dvě hodiny po vygenerování, nejdéle však až tři hodiny, po té je nenávratně smazán a nelze obnovit!

  c) všechny verze (bezplatná/ placená)
  Každý autor (uživatel) odpovídá za obsah dokumentu. Každý autor (uživatel) se zavazuje že nezneužije aplikaci k páchání podvodné či, trestné činnosti, nebo k účelům které odporují Českému a Evropskému právnímu řádu. Každý autor (uživatel) stvrzuje že je obeznámen se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a bude jej dodržovat. Je zakázáno používat aplikaci k jiným účelům nežli je určena. Je zakázáno používat aplikaci k reklamním účelům, rozesílání spamu, rozesílání fiktivních dokladů.

  9) PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Zákazníkem Provozovateli za účelem splnění objednávky a technických zdělení týkajících se aplikace, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Zákazník/uživatel dává provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a pro vlastní potřebu využití těchto údajů v aplikaci.

  11) DODATEČNÉ INFORMACE Provozovatel nenese odpovědnost za nesprávné používání aplikace. Aplikace je chráněna před neautorizovanými přístupy a ty jsou monitorovány!

  provozovatel:
  faktura-pdf.cz
  Febet s.r.o.
  Argentinská 1139/28
  Praha 7, Holešovice
  170 00

  dne 23.03.2007 z OR Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 122888

  Zákony a předpisy:
  - zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

  (Všeobecné obchodní podmínky je možné zobrazit v rubrice "Info") • VIP KÓDY

  VIP kód (typ START) vygenerovaný na stránkách faktura-pdf.cz

  trvání: 2 měsíce
  životnost: 31.12.2025
  Po vygenerování VIP kódu se Vám zobrazí potvrzení v okénku kde jste klikli na tlačítko.
  VIP kód je Vám zároveň zaslán na emailovou adresu kterou jste zadali do políčka email.
  VIP kód je možné uplatnit pouze pro uživatele(mailovou adresu) pro kterého byl vygenerován.
  VIP kód lze uplatnít při registraci uživatele kde kód vložíte do patřičného políčka formuláře.
  VIP kód lze uplatnít při prodloužení uživatele kde kód vložíte do patřičného políčka formuláře.
  Trvání je počítáno ode dne uplatnění VIP kódu .
  VIP kód (typ START) LZE UPLATNIT POUZE JEDNOU PRO JEDNOHO UŽIVATELE!


  Všeobecná pravidla pro všechny typy VIP kódů

  VIP kód je je číslo které můžete použít při registraci, nebo prodloužení místo platby.
  Jsou různé typy VIP kódů které mají různou délku
  a různou životnost (datum do kterého je možné kód uplatnit).
  Pokud je životnost omezena je to jasně označeno, jinak je životnost neomezena.
  VIP kódy se distribuují různými kanály a mají různé podmínky.
  Při nekalém zacházením či zneužití VIP kódu, mohou být uživateli VIP výhody odebrány.
  Provozovatel si vyhrazuje omezit neomezenou životnost pro VIP kód, minimálně však 3 měsíce před plánovaným ukončením životnosti,
  ode dne vstoupení v platnost ukončení životnosti pro daný typ licence.
  Stejně tak může být životnost pro daný typ licence prodloužena.
GoPay
VISA
VISA Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Verified by Visa
Mastercard SecureCode
 |  Nástěnka  |  vytvořit fakturu |  vytvořit nabídku  |  Info |
 |  Video návody na Youtube  | 

použitím stvrzujete souhlas s Obchodními podmínkami - faktura-pdf.cz - generátor PDF dokumentů online * 2007-2024 Febet s.r.o. - online aplikace